Logo Gmina Nowe Miasto

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Informujemy, że Gmina Nowe Miasto nad Pilicą przystąpiła do realizacji projektu pn.:

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym tworzonym na poziomie lokalnym w celu osiągnięcia długofalowych korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z wdrożenia na terenie gminy działań z zakresu:

 • redukcji emisji gazów cieplarnianych
 • redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej
 • wzrostu udziału zużycia energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

Działania, zaproponowane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, przyczynią się m.in. do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2022. Oprócz korzyści w skali całego kraju Plan gospodarki niskoemisyjnej ma służyć przede wszystkim mieszkańcom Gminy, umożliwi również aplikację o środki unijne w nowej perspektywie finansowej oraz środki z funduszy ochrony środowiska (np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, modernizację źródeł ciepła i montaż kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych, modernizację oświetlenia, inwestycje proekologiczne w przedsiębiorstwach, itp.).

Przewiduje się, w perspektywie najbliższych kilku lat, możliwość pozyskania przez gminy posiadające Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) znaczących środków unijnych i z funduszy ochrony środowiska na ich realizację. Do opracowania PGN konieczne jest przeprowadzenie oceny stanu jakości powietrza na terenie gminy i utworzenie bazy danych o źródłach zanieczyszczeń – a takimi są m.in. domowe kotłownie. Do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto nad Pilicą będą wpisane m.in. zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, termomodernizacja budynków, instalacja OZE. Samorząd Gminy Nowe Miasto nad Pilicą podejmie starania o pozyskanie środków na realizację zadań PGN, w tym na dotacje dla zainteresowanych osób i podmiotów.

Ankieta, zamieszczona na stronie internetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, umożliwia wstępne zgłoszenie planowanych działań do tworzonej bazy danych. Zaistnienie w bazie danych jest warunkiem udziału w przyszłości w realizowanych przez gminę Nowe Miasto nad Pilicą programach wspierania inwestycji ograniczających niską emisję. W ankiecie podany jest adres, gdzie można przekazać wypełniony formularz oraz adres, pod którym można pobrać i na który można przesłać elektroniczną wersję ankiety.

Działania, które mogą wpłynąć na ograniczenie „niskiej emisji” to przede wszystkim:

 • wymiana starych źródeł ciepła na nowe (o wyższej sprawności)
 • wymiana źródeł ciepła na źródła zasilane paliwami ekologicznymi
 • termomodernizacja budynków (ocieplanie ścian i stropów, wymiana okien)
 • instalacja odnawialnych źródeł energii (OZE) – np. kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła itp.

Niska emisja to emisja do atmosfery pyłów i gazów pochodzących z komunikacji oraz spalania paliw. Główne przyczyny nadmiernej niskiej emisji to:

 • spalanie paliw w systemach grzewczych
 • kotły o niskiej sprawności
 • paliwa złej jakości
 • spalanie śmieci
 • procesy produkcyjne
 • nieefektywne technologie
 • komunikacja
 • zły stan nawierzchni dróg
 • zły stan techniczny pojazdów
 • nieefektywny system komunikacji

Jak przeciwdziałać niskiej emisji?

 • Modernizacja systemów grzewczych w budynkach
 • Termomodernizacja budynków (zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło)
 • Zamiana węglowych źródeł ciepła na niskoemisyjne (m.in. OZE)

Modernizacja źródła ciepła i termomodernizacja budynku mogą przynieść znaczące obniżenie zapotrzebowania na ciepło (od kilkunastu do kilkudziesięciu procent). Jest to nie tylko finansowa korzyść ze zmniejszenia kosztów paliwa – przykładowo zmniejszenie zużycia węgla o 1 tonę w skali roku skutkuje mniejszą emisją do atmosfery:

 • dwutlenku siarki – o około 16 kg
 • tlenków azotu – o około 2 kg
 • tlenku węgla – o około 45 kg
 • dwutlenku węgla – o około 1850 kg
 • pyłów – o około 10 kg

 

Ankieta do pobrania:

Ankieta_PGN_Nowe_Miasto_projekt_23_05_2016.docx

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        7:30-15.30
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

adres ePUAP

/1b6h6vko67/skrytka
/1b6h6vko67/SkrytkaESP

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych
54 9291 0001 0023 4900 2000 0360

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.