Logo Gmina Nowe Miasto

Gospodarka odpadami

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021r.

08.12.2020

 

Rejon 1

NOWE MIASTO NAD PILICĄ:

1 Maja, 1 Stycznia,11 Listopada, Armii Krajowej, Kolejowa, Kościuszki, Koźmińskiego, Ogrodowa, Polna, Południowa, Północna, Rawska, Szeroka, Szkolna, Świerkowa, Targowa, Warszawska, Wspólna, Wyzwolenia.

Rejon_1.pdf

 

Rejon 2

NOWE MIASTO NAD PILICĄ:

Bielińskiego, Browarna, Czereśniowa, Góra, Jabłoniowa, Klonowa, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Malinowa,  Morelowa, Mostowa, Orzechowa, Parkowa, Piliczna, Podgórna, Sadowa, Słoneczna, Spacerowa, Tomaszowska, Wczasowa, Wiśniowa.

Rejon_2.pdf

 

Rejon 3

Bełek, Borowina, Gostomia, Pobiedna, Prosna, Waliska, Wola Pobiedzińska, Wólka Ligęzowska, Wólka Magierowa, Żdżarki

Rejon_3.pdf

 

Rejon 4

Bieliny, Domaniewice, Łęgonice, Nowe Bieliny, Nowe Strzałki, Promnik,  Rudki, Sańbórz, Strzałki, Wał, Zalesie.

Rejon_4.pdf

 

Rejon 5

Dąbrowa ,Godzimierz, Jankowice, Józefów, Nowe Łęgonice, Rokitnica, Rosocha, Sacin, Świdrygały, Wierzchy, Żdżary.

Rejon_5.pdf

 

Osiedla

Osiedla.pdf

 

 

segregacja.pdf

regulamin utrzymania czystości i porządku

 

Odpady komunalne odbierane będą zgodnie z harmonogramem. Reklamacje dotyczące odbioru odpadów składamy dnia następnego w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą, co pozwoli na niezwłoczną interwencję.

Po tym terminie reklamacje nie będą uwzględnione.

Reklamacje należy zgłaszać telefonicznie na nr (48) 6741098 wew.31

 

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą, informuje że P.P.H.U "DREWBUD" Kazimierz Budek odbiera odpady komunalne na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w godzinach 7.00-20.00. Reklamacje dotyczące braku odbioru odpadów nie będą uwzględniane w przypadku nieprzestrzegania godzin odbioru.

 

Informacja o opłacie za odbiór odpadów komunalnych

 


Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą informuje, że zgodnie z obowiązującą Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie będzie wystawiał faktur za usługi odbioru odpadów. Opłatę za gospodarowanie odpadami, w wysokości zgodnej z deklaracją złożoną w Urzędzie można uiścić:

na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, prowadzony przez Bank Spółdzielczy Biała Rawska o. Nowe Miasto n. Pilicą:


54 9291 0001 0023 4900 2000 0360
  

 

w kasie Urzędu
u sołtysa (dotyczy terenów wiejskich)


Opłatę należy uiszczać kwartalnie w terminach do dnia:

15 marca – za miesiące: styczeń, luty, marzec,
15 maja – za kwiecień, maj, czerwiec,
15 września - za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień,
15 listopada - za miesiące: październik, listopad, grudzień.


druk opłata za odpady komunalne lipiec-wrzesien.pdf

 

WYSOKOŚC OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Liczba osób

Bez zwolnienia na kompostownik

Z zastosowaniem zwolnienia na kompostownik

miesięcznie

kwartalnie

miesięcznie

kwartalnie

1 osoba

20,00

60,00

19,00

57,00

2 osoby

40,00

120,00

39,00

117,00

3 osoby

60,00

180,00

59,00

177,00

4 osoby

80,00

240,00

79,00

237,00

5 osób

90,00

270,00

89,00

267,00

6 osób

100,00

300,00

99,00

297,00

7 osób

110,00

330,00

109,00

327,00

8 osób

120,00

360,00

119,00

357,00

9 osób

130,00

390,00

129,00

387,00

10 osób

140,00

420,00

139,00

417,00

Deklaracja do pobrania poniżej:
 

Deklaracja obowiązująca od 01.01.2020

 

Deklaracja obowiązująca od 01.01.2019 do 31.12.2019

 

Deklaracja za odpady komunalne

Wzór wypełniania deklaracji 

Uchwala_Nr_III-14-2018.pdf

Uchwala_Nr_III-15-2018.pdf

 

FIRMY POSIADAJĄCE WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

 

 • Worek (zabudowa jednorodzinna) koloru żółtego do zbierania tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowań wielomateriałowych z napisem: „ PLASTIK”.
 • Worek (zabudowa jednorodzinna) koloru niebieskiego do zbierania papieru i tektury z napisem: „PAPIER” (MAKULATURA).
 • Worek (zabudowa jednorodzinna) koloru zielonego do zbierania szkła z napisem: „SZKŁO”
 • Worek (zabudowa jednorodzinna) koloru brązowego do zbierania bioodpadów, odpadów zielonych z napisem: „BIOODPADY”
 • pojemnik koloru czarnego przeznaczony na odpady niesegregowane.


Jakiego rodzaju śmieci należy wrzucać do worków? Ich wykaz znajdziecie Państwo na workach. W załączeniu plik z rysunkami worków i objaśnieniem. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatnie po jednym worku każdego rodzaju na nieruchomość, następne po odebraniu pełnego worka. Zapewnić również bezpłatnie jeden pojemnik koloru czarnego na daną nieruchomość na odpady niesegregowane. Większa ilość pojemników może być dostarczona na wniosek właściciela nieruchomości na podstawie indywidualnej umowy użyczenia z Wykonawcą. 

Firma będzie odbierała bezpłatnie również odpady inne niż komunalne tj. 

 • przeterminowane leki – w wyznaczonych aptekach(ul. Południowa 9, ul. Spacerowa 1) - w godzinach ich pracy. 
 • Baterie – we wskazanych punktach użyteczności publicznej, gdzie znajdować się będą pojemniki do zbierania odpadów – w godzinach ich pracy (UMiG, szkoły)
 • meble i odpady wielkogabarytowe – dostarczone będą przez właściciela do PSZOK
 • zużyte opony – dostarczone będą przez właściciela do PSZOK
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny – dostarczone będą przez właściciela do PSZOK
 • odpady budowlano-rozbiórkowe (pochodzące z drobnych remontów gospodarstwa domowego)

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą, informuje że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) zlokalizowany jest w Nowych Łęgonicach.

Czynny w piątki w godz. 800 – 1500 dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wnoszących opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (za okazaniem dowodu wpłaty).

Do PSZOK można dostarczyć nieodpłatnie, własnym środkiem transportu następujące rodzaje odpadów :

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

 • zużyte opony samochodowe – do 4szt.;

 • odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z drobnych remontów gospodarstwa domowego;

 • zużyte baterie i akumulatory;

 • przeterminowane leki i chemikalia;

 • igły i strzykawki używane do podawania produktów leczniczych w formie iniekcji.

W PSZOK nie są przyjmowane odpady z działalności gospodarczej, w tym odpady budowlane i rozbiórkowe, wielkogabarytowe wytworzone w związku ze świadczeniem usług remontowo-budowlanych i porządkowych.


Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 

1) teren miasta (bez osiedli mieszkaniowych): 

 • odpady zmieszane oraz popiół – co 2 tygodnie, a w okresie od 1 maja do 30 września – co 10 dni,
 • odpady zbierane selektywnie – co 4 tygodnie,
 • odpady biodegradowalne i zielone – co 4 tygodnie;


2) tereny wiejskie: 

 • odpady zmieszane oraz popiół – co 3 tygodnie, a w okresie od 1 maja do 30 września – co 2 tygodnie,
 • odpady zbierane selektywnie – co 3 tygodnie,
 • odpady biodegradowalne i zielone – co 3 tygodnie;


3) osiedla mieszkaniowe: 

 • odpady zmieszane oraz popiół – co tydzień,
 • odpady zbierane selektywnie – co tydzień

 

Pliki do pobrania:

Roczna_analiza_stanu_gospodarki_odpadami_komunalnymi_za_2019_rok.pdf
 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok.pdf

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        7:30-15.30
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

adres ePUAP

/1b6h6vko67/skrytka
/1b6h6vko67/SkrytkaESP

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych
54 9291 0001 0023 4900 2000 0360

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.