Logo Gmina Nowe Miasto

News

News zdjęcie id 2425

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Miejskiej

16.03.2021

 

 

 

ZAWIADOMIENIE
 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z. zm.)

Zwołuję

sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą, która odbędzie się w dniu 25 marca 2021 roku /czwartek/ o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą /sala konferencyjna/.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Stałych Komisji Rady Miejskiej za 2020 rok.

6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą za rok 2020; Sprawozdania z realizacji zadań
z zakresu wspierania rodziny za rok 2020; Sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2020.

7. Sprawozdanie z działalności i wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście nad Pilicą oraz Pełnomocnika ds. RPA za 2020 rok.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2021-2032.

 3. zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą na rok 2021.

 4. zatwierdzenia składu osobowego Młodzieżowej Rady Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą.

 5. zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.

 6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nowe Miasto nad Pilicą dla części działek nr ewid. 2189 i 2199, obręb Nowe Miasto.

 7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Miasto nad Pilicą dla działek nr ewid.: 2061/4, 2061/8 oraz części działki nr ewid. 2199.

 8. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto nad Pilicą dla części obrębu Dąbrowa – obszar złoża Dąbrowa 7.

 9. zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Mieście nad Pilicą z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2020 do budżetu Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą.

 10. określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

 11. zamiany nieruchomości położonych we wsi Żdżary.

 12. zamiany nieruchomości położonych we wsi Jankowice.

9. Zamknięcie obrad sesji.

 

W związku ze stanem epidemii sesja Rady Miejskiej odbędzie się tylko z udziałem radnych oraz pracowników Urzędu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Nowym Mieście nad Pilicą

/-/ mgr Tomasz Pietrucha

projekty_uchwał.zip

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        7:30-15.30
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

adres ePUAP

/1b6h6vko67/skrytka
/1b6h6vko67/SkrytkaESP

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych
54 9291 0001 0023 4900 2000 0360

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.