Logo Gmina Nowe Miasto

News

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej

03.06.2015

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j. t).

Zwołuję

sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w dniu 11 czerwca 2015r. (czwartek) o godz.1200  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą  II –piętro(nowy budynek).

Proponowany porządek obrad:

1. Przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Wystąpienie Przewodniczących Stałych Komisji.

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy za okres międzysesyjny.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 oraz prognoza na lata 2015-2016 dla Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok.

- omówienie sprawozdań przez Skarbnika Miasta i Gminy.

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2014 rok.

- przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok przez Komisję Rewizyjną.

- przedstawienie oceny sprawozdania finansowego za 2014 rok przez Komisję Rewizyjną.

- przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za 2014 rok.

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2014.

- dyskusja.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2014.

b) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2014.

c) zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2015-2020.

e) udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu.

f) zatwierdzenia lokalizacji posadowienia statku powietrznego ,,LIM-5,, na Placu Armii Krajowej w Nowym Mieście nad Pilicą.

g) zgłoszenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Prokuraturze nieprawidłowości przy przekazaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy gruntów na budowę obwodnicy Nowego Miasta nad Pilicą, rozliczeń finansowych związanych z odszkodowaniami  za grunty Gminy przeznaczonymi na ten cel.

h) sporządzenia aktualnego wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Wola Pobiedzińska wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych oraz wykazów przysługujących im udziałów.

9. Interpelacje i zapytania.

10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowym Mieście nad Pilicą

/-/ mgr Tomasz Pietrucha

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        7:30-15.30
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

adres ePUAP

/1b6h6vko67/skrytka
/1b6h6vko67/SkrytkaESP

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych
54 9291 0001 0023 4900 2000 0360

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.