Logo Gmina Nowe Miasto

News

News zdjęcie id 1662

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej

22.03.2019

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

         Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

 (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

 

 

Zwołuję

sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w dniu 29 marca 2019 roku (piątek) o godz. 1200w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą /sala konferencyjna/.

Proponowany porządek obrad:

1. Przedstawienie porządku obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

4. Wręczenie nagród uczestnikom konkursu za udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. ,, Młodzież Zapobiega Pożarom,,.

5. Wystąpienie zaproszonych gości.

6. Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowym Mieście nad Pilicą za rok 2018. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2018 oraz Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018.

7. Wystąpienie Przewodniczących Stałych Komisji.

8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

 za okres międzysesyjny.

9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019 - 2032.  

c) dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą instrumentem płatniczym.

d) zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Mieście nad Pilicą z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2018 do budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą. 

e) przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta

i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

f) zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą na rok 2019.

g) zatwierdzenia składu osobowego Gminnej Rady Seniorów w Nowym Mieście nad Pilicą.

h) zatwierdzenia składu osobowego Młodzieżowej Rady Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą.

i) nadania regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą.

j) zmiany uchwały nr LI/337/2018 Rady Miejskiejw Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 27 września 2018 roku.

k) zmiany Uchwały Nr XXXIX/260/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiegow Nowym Mieście nad Pilicą.  

l) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

ł) sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Pobiedna.

m) wysokości oraz warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w prawo własności tych gruntów.

11. Przyjęcie Obwieszczenia Nr 1/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

12. Interpelacje i zapytania.

13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

14. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                               w Nowym Mieście nad Pilicą

                                                                                          /-/mgr Tomasz Pietrucha

 

projekty_uchwał.zip

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        7:30-15.30
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

adres ePUAP

/1b6h6vko67/skrytka
/1b6h6vko67/SkrytkaESP

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych
54 9291 0001 0023 4900 2000 0360

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.