Logo Gmina Nowe Miasto

News

News zdjęcie id 1922

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej

09.12.2019

 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z zm.).

 

Zwołuję

sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w dniu 12 grudnia 2019 roku (czwartek) o godz. 1300w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą /sala konferencyjna/.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

5. Wystąpienie zaproszonych gości.

6. Wystąpienie Przewodniczących Stałych Komisji.

7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

za okres międzysesyjny.

8. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019 - 2032.

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu.

d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu.

e) zmiany uchwały nr XIV/95/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nowe Miasto nad Pilicą dla części działek nr ewid. 2189 i 2199, obręb Nowe Miasto.

f) zmiany uchwały nr XIV/96/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto nad Pilicą dla działki nr ewid. 1061/3, obręb Łęgonice.

g) zmiany uchwały nr XIV/97/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto nad Pilicą dla działek nr ewid. 607 i 608, obręb Żdżarki.

h) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto nad Pilicą dla działki obrębu Dąbrowa – obszar złoża Dąbrowa 7.

g) ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na 2020 rok.

i) obniżenia stawek ceny skupu do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.

j) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

k) zwolnień w podatku od nieruchomości.

l) opłaty od posiadania psów.

ł) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

m) przejęcia od Powiatu Grójeckiego odpłatnego wykonania zadania publicznego w postaci zarządcy ulic powiatowych na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą w roku 2020.

n) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2020 rok.

o) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2020 rok.

p) ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą.

r) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

s) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

t) terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

u) rozpatrzenia petycji Konrada Cezarego Łakomego o wdrożenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

10. Interpelacje i zapytania.

11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Nowym Mieście nad Pilicą

projekty_uchwał.zip

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        7:30-15.30
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

adres ePUAP

/1b6h6vko67/skrytka
/1b6h6vko67/SkrytkaESP

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych
54 9291 0001 0023 4900 2000 0360

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.