Logo Gmina Nowe Miasto

News

Drodzy mieszkańcy naszej gminy!

23.12.2015

W ubiegłym roku o tej porze dziękowałem Wam za udział w wyborach. To dobrze, że zdecydowaliście się na zmiany w naszej gminie. Dzięki Wam zostałem Burmistrzem i dzięki Wam została wybrana nowa Rada Miejska. Od pierwszej sesji radni pracują zgodnie i z zapałem. Brak wewnętrznych sporów i podziałów sprawił, że moja współpraca z Radą układa się pomyślnie.

Zgodnie z podjętą strategią kierowania miastem i gminą „ponad podziałami” skutecznie zacieramy różnicę na „waszych i naszych”.  Wszyscy bowiem pracujemy dla wspólnego dobra naszej „małej ojczyzny”.  Sposób w jaki funkcjonuje Rada i jakie sprawy są przedmiotem obrad  można zobaczyć na stronie internetowej Urzędu.  Możliwość nagrywania sesji sprawiła,   że mieszkańcy są bezpośrednimi obserwatorami tego co się dzieje. Z tytułu powyższych nagrań nikt i nikogo nie wciąga w tryby działań prokuratorskich co niejednokrotnie próbowano zrobić, a co nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Monitorowanie sesji jest dobrym działaniem. W sposób klarowny i transparentny pokazuje pracę naszego Samorządu. Kolejnym dobrym rozwiązaniem jest wydłużenie godzin funkcjonowania Urzędu. W każdy czwartek mieszkańcy mogą do godz. 17.00 załatwiać swoje urzędowe sprawy. Szczególnie jest to istotne dla osób pracujących. Mogą  także skorzystać z pomocy prawnika. Bezpłatna obsługa prawna została wprowadzona od początku tego roku. Jak mówią niektórzy jest to ewenement w skali kraju. Jak bardzo była potrzebna świadczy o tym duża liczba przyjmowanych interesantów.  Objęcie przeze mnie stanowiska Burmistrza nie pociągnęło za sobą zwolnień z pracy bądź prześladowań urzędników. Były natomiast rozmowy indywidualne z pracownikami. Miały one na celu wyzwolenie pewnych inicjatyw aby Urząd postrzegany był w kategoriach przyjaznych dla petenta. Sam także przyjmowałem interesantów w różnych sprawach. Rozmawiałem z każdym kto chciał ze mną rozmawiać o swoich problemach. W moim gabinecie odbyłem ok. 1500 spotkań. Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnych  rozwiązań.

Wspólnie z Przewodniczącym i Przewodniczącą Rady uważnie słuchamy co nam sygnalizują mieszkańcy. Nie lekceważymy żadnej informacji, która może pomóc i  przyczynić się do rozwoju naszej gminy.

Artykuł p. Marty Gonta-Głowackiej „Ostał ci się jeno...” trafnie określił sytuację w jakiej przyszło nam pracować. Mnie jako Burmistrza zaskoczyła skala „prowizorki” i ogólnego bałaganu. Nowy budynek Urzędu niby odebrany do użytku a przez parę miesięcy czekał na uruchomienie. Powodem opóźnienia były tzw. „techniczne niedoróbki”.

Niedopracowany projekt budynku sportowego kosztował nas  wiele zmagań aby inwestycję doprowadzić do końca. Brak projektów spowodował, że nie mogliśmy skorzystać ze środków z poprzedniej perspektywy unijnej, a takie pojawiły się w połowie tego roku. Brak wizji na rozwój miasta to przede wszystkim brak jakichkolwiek  działań w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Zmiany te są przepustką do inwestowania w turystykę w naszym regionie. Upatrujemy w tym szansę  ekonomicznego dźwignięcia  gminy z zapaści gospodarczej. O taką zmianę od lat zabiegają mieszkańcy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Przeciętnie na taką zmianę w planie trzeba czekać ok. 2 lat. Liczne błędy w planie powodują ograniczenia rozwoju infrastruktury turystycznej i sportowej. Przystąpiliśmy jednak do działania i mam nadzieję, że sobie poradzimy. Na terenach, które mieszkańcy wykorzystują do rekreacji kosimy, równamy, wycinamy chaszcze i poprawiamy drogi. Nie wszystkim podoba się to co wspólnie z Radą robimy. Wyrazy niezadowolenia z naszych działań przesyłane są do prokuratury. Nie zważając na tego rodzaju „przeszkadzajki”  opracowujemy plan, zgodnie z którym powstanie prawdziwe zaplecze turystyczne. W pierwszym roku naszej kadencji i po raz pierwszy od czasów burmistrza Markiewicza został kompleksowo wysprzątany park miejski, teren przy cmentarzu z miejscem na parking, rowy przy głównych drogach i przystanki autobusowe. Niektóre z nich zostały odmalowane i odnowione. Zwracamy uwagę na czystość i estetykę miasta. Czynności takie jak zamiatanie chodników,  grabienie liści i sadzenie kwiatów odbywają się systematycznie.

Trudna sytuacja w gminie wiąże się także z trudną sytuacją w powiecie. Jestem przekonany, że wielu mieszkańców zna problem zadłużenia  grójeckiego szpitala. W naszym szpitalu sytuacja jest analogiczna i trzeba ją w przyszłości mądrze rozwiązać. Prawdopodobnie gmina będzie musiała partycypować w  kosztach  jego utrzymania. Zadłużenie powiatu przekłada się bezpośrednio na cele doraźne i długofalowe gminy.  Finanse są nam potrzebne na budowę i remonty dróg ale także potrzebne są na oświatę. Nie dopuściliśmy do likwidacji Liceum i od 1 września Urząd je przejął i finansuje.  Jest to duże zobowiązanie i spore obciążenie dla naszego budżetu. Oznacza to, że na inwestycje tych środków będzie  mniej. Uważam jednak, że pozbycie się tak zasłużonej placówki szkolnej byłoby ze szkodą dla przyszłości naszej młodzieży. Brak wyobraźni ale przede wszystkim kompetencji do zarządzania gminą i powiatem znalazł swój epilog w wyrokach sądowych. Zakończyliśmy  proces z PKS  Grójec  i dzięki temu mieszkańcy mogą korzystać z odremontowanej poczekalni i toalet.  To co było niemożliwe przez kilka lat zrobiliśmy w ciągu kilku miesięcy.

Przejdę teraz do zadań inwestycyjnych…

 Choć tzw. pieniądze unijne mogą pojawić się dopiero pod koniec przyszłego roku musimy być do nich przygotowani, stąd też przystąpiliśmy do wykonania projektów wodno – kanalizacyjnych.

  1. Projekt wodno – kanalizacyjny – osiedle Sady
  2. Projekt wodociągowy – rozbudowa Żdżary
  3. Projekt wodociągowy – Borowina
  4. Projekt kanalizacyjny – ulice 1 Stycznia,1Maja i inne
  5. Projekt kanalizacyjny – ulica Leśna, Kwiatowa oraz częściowo Góra
  6. Projekt na oświetlenie oraz ułożenie kostki – osiedle Sady

Wykonaliśmy następujące inwestycje drogowe:

- wytyczenie i utwardzenie kruszywem na całej długości drogi 1 Maja – Bogudzięka – Świdrygały

- wytyczenie i utwardzenie kruszywem drogi za mostem w Gostomii (jest ona jednocześnie ścieżką rowerową prowadząca od Gostomii przez lasy w kierunku Waliski i dalej Nowego Miasta).

- droga asfaltowa Godzimierz – Zabłocie

- droga asfaltowa od granicy powiatu do Domaniewic

- droga asfaltowa we wsi Łęgonice

- ulica Jabłoniowa – kostka

- ulica Parkowa z parkingiem – kostka

-odcinek drogi w Pobiednej, wspólnie ze wspólnotą wsi Pobiedna

Do inwestycji drogowych doliczymy również wiele kilometrów dróg wiejskich uzupełnionych kruszywem.

Wybudowaliśmy również chodniki:

-  na ulicy Spacerowej przy przychodni,

- ciąg pieszy wzdłuż Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście - chodnik w miejscowości Łęgonice oraz przedłużyliśmy chodnik przy drodze powiatowej do drogi wojewódzkiej – chodnik w Żdżarach.

W miejscowości Żdżary zostały wymienione ze względów bezpieczeństwa wszystkie hydranty. Wcześniej były one zaprojektowane i wykonane pośrodku chodnika i wystawały na wysokość ok. 50 cm.

Jedną z obietnic wyborczych, którą już wcielamy w życie jest rozbudowa placów zabaw. W tym roku powstały dwa nowe w miejscowościach: Rosocha oraz Łęgonice. Kolejną obietnicą wyborczą była poprawa wyglądu i warunków w świetlicach wiejskich oraz w budynkach komunalnych. Do końca roku oddamy cztery lokale, w których zamieszkają bądź już zamieszkały osoby bezdomne lub w trudnej sytuacji życiowej, materialnej. Wyremontowane zostały niektóre klatki schodowe w budynkach komunalnych, schody, wstawiono nowe drzwi i okna. Były to budynki zupełnie nie remontowane od wielu lat. Świetlice są w trakcie remontów, które przeprowadzamy w Jankowicach, Rososze, Rokitnicy, Domaniewicach, Żdżarach i Łęgonicach. W budynkach tych wymieniono okna, pomalowano pomieszczenia, naprawiono dach. Niektóre świetlice są w trakcie wymiany instalacji elektrycznej, podłóg lub termomodernizacji. Część z tych remontów wykonujemy przy pomocy druhów strażaków, za co im dziękujemy. Dobra współpraca sołtysów i radnych z mieszkańcami zaowocowała procesem „osuszania gminy”. Po wielu latach odtworzono i oczyszczono szereg rowów melioracyjnych, zrobiono kilka przepustów.

Ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę, iż w tym roku nie będziemy mogli reaktywować Ogniska Pracy Pozaszkolnej postanowiliśmy, że do szkół powrócą zajęcia pozalekcyjne. Zajęcia takie ponownie odbywają się w szkołach a propozycje ilości i charakteru zajęć przedstawiali dyrektorzy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów. Po raz pierwszy od wielu lat przywróciliśmy zajęcia w czasie ferii zimowych. Zgodnie z zainteresowaniami dzieci opłacamy instruktorów i nauczycieli po to by czas w trakcie ferii był spędzony bezpiecznie, zgodnie z zainteresowaniami dzieci. Aby proces zarządzania naszą gminą był pełny i efektywny, chcemy słuchać państwa propozycji i przyjmujemy uwagi. Pojawiają się takie w czasie zebrań wiejskich, w czasie sesji Rady Miejskiej i Komisji oraz w czasie rozmów indywidualnych  z burmistrzem.

Cieszymy się z każdej najmniejszej nawet sprawy, którą uda się nam załatwić dla mieszkańców. Aby mieć szersze spojrzenie na problemy naszej gminy powołaliśmy z końcem roku Młodzieżową Radę Gminy oraz Gminną Radę Seniorów. Są to przedstawiciele różnych grup społecznych, którzy zapewne będą mieli szereg pomysłów. Pomogą nam one w lepszym zarządzaniu, realizowaniu pomysłów mieszkańców. O tym ,że bardzo liczymy na współpracę z mieszkańcami świadczy fakt, iż od tego roku przekazaliśmy część budżetu w ręce sołtysów. O środkach z tzw. funduszu sołeckiego będą decydować sami mieszkańcy.

Szanowni Państwo!

Chcemy podnosić poziom życia w naszej gminie i zapewne starczy nam do tego sił, determinacji i pomysłów. Nie oglądamy się do tyłu, nie zważamy na niski budżet i trudności bo czujemy, że wielu z was nas wspiera, podpowiada, pomaga. Jest długa lista osób, instytucji, firm, którym jesteśmy wdzięczni. Za wszelką pomoc i sympatię skierowaną w naszym kierunku serdecznie dziękujemy. Osobom duchownym siostrom dziękujemy za wsparcie modlitewne. Staroście Powiatu Grójeckiego wraz z Zarządem, Radnym i Sołtysom za bardzo dobrą współpracę. Jesteśmy wdzięczni sponsorom, wspierającym nas przy różnych uroczystościach.

W tej atmosferze pełnej nadziei na lepszą przyszłość oraz w atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chcemy podzielić się z wami drodzy mieszkańcy ciepłem stajenki. Niech to ciepło ogrzeje serca nas wszystkich a blask Gwiazdy  Betlejemskiej będzie drogowskazem  ku dobru  w Nowym Roku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ mgr Mariusz Dziuba

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        7:30-15.30
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

adres ePUAP

/1b6h6vko67/skrytka
/1b6h6vko67/SkrytkaESP

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych
54 9291 0001 0023 4900 2000 0360

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.